آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج

  • ژانویه 10, 2021

آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج TopChange

آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج: شکل 1: پس از ورود به کابین تاپ چنج، به بخش درخواست جدید در قسمت برداشت در منوی سمت چپ، روی دکمه پرفکت مانی PerfectMoney کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج - سرمایه گذاری در فارکس - مراحل ثبت نام در تاپ چنج - نحوه احراز هویت در تاپ چنج - دانلود icmb

شکل 2: در بخش مشخص نمودن آدرس ارسال، در بخش واریز به حساب شخص دیگر می بایستی آدرس پرفکت مانی U18349439 را وارد نموده و روی دکمه بعدی کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج - سرمایه گذاری در فارکس - مراحل ثبت نام در تاپ چنج - نحوه احراز هویت در تاپ چنج - دانلود icmb

شکل 3: در بخش انتخاب کیف پول تاپ چنج، روی کیف پول انتخابی خود کلیک نموده و بروی دکمه بعدی کلیک نمایید (آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج).

شارژ و برداشت ریالی - آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج - سرمایه گذاری در فارکس - مراحل ثبت نام در تاپ چنج - نحوه احراز هویت در تاپ چنج - دانلود icmb

شکل 4: در قسمت میزان انتقال (مبلغ پرداخت)، میزان برداشت مورد نظر خود را وارد کنید. توجه کنید تا مبلغ پرداختی (سبز رنگ) از میزان موجود شما بیشتر نباشد. کمیسیون برداشت و انتقال را هم بایستی در نظر داشته باشید. سپس روی دکمه بعدی کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج - سرمایه گذاری در فارکس - مراحل ثبت نام در تاپ چنج - نحوه احراز هویت در تاپ چنج - دانلود icmb

شکل 6: در بخش تایید برداشت پرفکت مانی در تاپ چنج، دکمه صحت اطلاعات فوق را می پذیرم را فعال نمایید و روی دکمه ارسال کد به ایمیل کلیک کنید. اگر ایمیل در پوشه اصلی ایمیل شما نباشد ممکن است ایمیل به پوشه اسپم Spam شما رفته باشد.

شارژ و برداشت ریالی - آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج - سرمایه گذاری در فارکس - مراحل ثبت نام در تاپ چنج - نحوه احراز هویت در تاپ چنج - دانلود icmb

شکل 7: کد ایمیل شده را در بخش کد تایید (1) وارد نمایید و سپس روی دکمه بعدی کلیک کنید. توجه داشته باشید که مدت انقاضای کد فرا نرسیده باشد (آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج).

شارژ و برداشت ریالی - آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج - سرمایه گذاری در فارکس - مراحل ثبت نام در تاپ چنج - نحوه احراز هویت در تاپ چنج - دانلود icmb

شکل 8: بعد از اینکه تاپ چنج انتقال شما را انجام داد و وضعیت انتقال مورد نظر در بخش برداشت در قسمت لیست درخواست ها که در پرداخت پول الکتورنیکی قرار دارد به انجام شده تغییر یافت، می توانید روی دکمه چشم در ستون عملیات کلیک کنید.

شارژ و برداشت ریالی - آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج - سرمایه گذاری در فارکس - مراحل ثبت نام در تاپ چنج - نحوه احراز هویت در تاپ چنج - دانلود icmb

شکل 9: قسمت پرداخت های TC را از نوار افقی انتخاب کرده و روی دکمه فلش مانند (2) کلیک کنید تا مشخصات واریز در بخش اطلاعات انتقال (3) به شما نمایش داده شود (آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج).

شما می بایستی از این صفحه به صورت کامل عکس گرفته و به همراه مشخصات انتقال (بخش 3) به تیم فارکس حرفه ای ارائه دهید (عکس و نوشتار)

شارژ و برداشت ریالی - آموزش شارژ ریالی با پرفکت مانی تاپ چنج - سرمایه گذاری در فارکس - مراحل ثبت نام در تاپ چنج - نحوه احراز هویت در تاپ چنج - دانلود icmb

دستیار فارکس حرفه ای
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x