🔴🔴🔴الگوی پاکت آپشن مرد دار آویز Hanging Man

  • August 1, 2021

الگوی پاکت آپشن مرد دار آویز Hanging Man

اکثر معامله‌ گران موافق هستند موارد کمی وجود دارد که به اندازه‌ی همراه شدن با یک ترند صعودی تا قله، لذت‌بخش باشد.

متاسفانه، از قدیم گفته‌اند که همه‌ی چیزهای خوب پایانی دارند. این مخصوصا در دنیای معاملات صحت دارد و ضروری است که برای ترند نزولی و مدیریت ریسک آماده باشید.

الگوی پاکت آپشن مرد دار آویز Hanging Man - ترند صعودی pocketoption - سایه‌ی کندل pocketoption

الگوی معاملاتی مرد دار آویز (Hanging Man) چیست؟

یک کندل مرد دار آویز در واقع شکلی از کندل‌ استیک است که نشان‌دهنده‌ی یک افزایش تندِ فشار فروش در قله‌ی یک ترند صعودی است.

این معمولا توسط معامله‌ گران بازار به عنوان نشانه‌ای از رسیدن بازار به سطح حداکثر خود و در ادامه سنگینی فروشندان به خریداران است.

از کندل مرد دار آویز می‌توان به شناسایی یک معامله مبتنی بر فروش (دیدگاه نزولی به بازار) استفاده کرد و سایه‌ی بلند نیز نشان‌ دهنده‌ی فروش بسیار در بازار است.

مشخصات کندل Hanging Man

کندل مرد دار آویز توسط بدنه‌ی کوچک، سایه‌ بالایی کوچک یا بدون سایه بالایی و سایه پایینی که حداقل دو برابر بدنه است، شناخته می‌شود.

1 – ترند صعودی: مرد دار آویز تنها می‌تواند در زمانی که در قله‌ی ترند صعودی ایجاد شده باشد، الگویی صحیح باشد.

2 – سطح باز شدن کندل: کندل Hanging Man می‌تواند یک کندل سبز رنگ (صعودی) یا یک کندل قرمز رنگ (نزولی) باشد. با این حال کندل نزولی نشانه‌ی بهتری از یک بازار در حال ضعیف شدن است.

سایه‌ی کندل pocketoption - فشار فروش پاکت آپشن - قله ترند صعودی پاکت آپشن - کندل مرد آویزان

3 – سایه‌ی بالا: یک سایه‌ی بالا کوچک نشان‌دهنده‌ این است که قبل از سقوط قیمت، تلاشی برای حفظ ترند صعودی فعلی صورت گرفته است.

4 – سایه‌ی پایین بلند: این یکی از مهمترین عناصر کندل مرد دار آویز است و نشان‌دهنده‌ فروش قابل توجهی در بازار قبل از سعی خریداران برای رساندن قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت باز شدن است.

5 – سطح بسته شدن کندل: اگر سطح بسته شدن پایین‌تر از سطح باز شدن کندل باشد، این تایید می‌کند که کندل Hanging Man نزولی است.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x