شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای

 • آگوست 8, 2017

شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای

در این جلسه به شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای می پردازیم.

در این جلسه ( شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای )  قصد داریم تا به 4  مورد را بررسی کنیم:

 • چه سیگنال ها و تحلیل های الیوت ویو در نظر گرفته شده؟
 • چگونه از تحلیل ها الیوت ویو استفاده کنیم؟
 • چگونه از سیگنال های الیوت ویو استفاده کنیم؟
 • نمونه های الیوت ویو در اپلیکیشن

شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای - نرم افزار ترسیم تحلیل الیوت ویو Elliott Wave-اندیکاتور مکدی در فارکس-اندیکاتور مکدی فارکس

چه سیگنال ها و تحلیل های الیوت ویو در نظر گرفته شده

تحلیل ها و سیگنال های  در نظر گرفته شده در قسمت امواج الیوت در بخش تحلیل تکنیکال شامل:

 • فاز مکدی MACD Phase
 • خط مکدی MACD Line
 • با تایید RSI
 • با تایید Stochastic
 • نقطه چرخش Turing Point
 • با تایید Candle Stick

 

تئوری امواج الیوت به دو بخش تقسیم می شوند. سیگنال ها و تحلیل ها. تمامی سیگنالها و تحلیلها در موج پنحم به شناسایی می پردازند و نقاط بهینه ای برای بازگشت را شناسایی و اعلام می کنند.

آموزش تئوری امواج الیوت و مفاهیم آن در قسمت آموزش فارکس موجود است که هم می توانید فایل PDF آن را دانلود کنید و هم فیلم آموزشی آن را مشاهده کنید.

تمامی سیگنالها و تحلیلها تکنیکال این بخش بازگشتی بوده و هدف آنها شناسایی پایین یک مسیر می باشد.

MACD Phase و Turning Point تحلیل می باشند و مابقی سیگنال هستند.

 

چگونه از تحلیل های الیوت ویو استفاده کنیم؟

همان طور که اشاره شد دو مورد از 6 مورد در قسمت الیوت ویو Elliott Wave تحلیل می باشد و در آن نقاط ورود و نقاط خروج در سود و زیان موجود نیست و فقط روند آتی بازار را شناسایی و معرفی می کند.

برای درک بهتر تحلیل های ارائه شده نیاز است تا با مفاهیم پایه تئوری امواج الیوت آشنا شوید تا شما در درک بیشتر تحلیل های مورد نظر یاری کند.

 

تحلیل MACD Phase

برای شناسایی موج پنجم امواج الیوت بعد از تشکیل موج های مختلف از اسیلاتور مکدی استفاده می کنیم. برای تایید گرفتن از مکدی منتظر تغییر فاز هستیم.

روند صعودی : فاز مکدی از مثبت به منفی تغییر کرده.

روند نزولی : فاز کمدی از منفی به مثبت تغییر می کند.

این تغییر فاز و شناسایی موج پنجم نقطه مناسبی برای شروع حرکت بازگشتی می باشد.

از این تحلیل می توانیم برای تشخیص بهینه نقاط حد سود، تایید الگوهای دو قله و دو دره و یا سایر الگوهای بازگشتی استفاده کنیم.

همان طور که در شکل مشخص است بعد از یک روند نزولی و تشکیل 5 موج، با استفاده از اسیلاتور ام ای سی دی موج پنجم را شناسایی کرده و تغییر فاز مکدی موج پنجم را به ما نشان می دهد.

در شکل بعدی و ارز AUDUSD بعد حرکت صعودی قیمت و تشکیل امواج مختلف، موج پنجم با استفاده از اسیلاتور مکدی همراه با تغییر فاز آن شناسایی می شود

انتظار حرکت بازگشتی را با تحلیل مورد نظر خواهیم داشت.

شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای - تئوری امواج الیوت ویو و سیگنال معاملاتی الیوت ویوی تحلیل MACD Phase-اندیکاتور مکدی چیست-تنظیمات اندیکاتور مکدی

 

تحلیل نقطه چرخش Turing Point

برای شناسایی و اعلام موج پنجم از امواج الیوت در این تحلیل، از تایید کندل استیک بازگشتی و واگرایی و همگرایی استفاده شده.

روند صعودی : یک کندل نزولی + واگرایی

روند نزولی : یک کندل صعودی + واگرایی

ترکیب کندل نزولی به همراه واگرایی نقطه چرخش خوبی را شناسایی می کند.

این تحلیل نیز مانند تحلیل قبل به همراه تاییدات اشباع در منطقه خرید و فروش، واگرایی مخفی می تواند بسیار مناسب برای شناسایی الگوهای کلاسیک خصوصا دو قله و دو دره و یا بست معاملات در سود باشد.

همان طور که در شکل مشخص است، بعد از یک روند صعودی که در EURAUD  شروع شده و امواج یک تا 4 مشخص شده اند، موج پنجم را به سرعت و با تشکیل کندل نزولی به همراه واگرایی شناسایی شده.

در این شکل، که باز هم در EURAUD  و یک روند نزولی در تایم فریم M15 بوده، بعد از یک کندل نزولی به همراه واگرایی موج پنجم الیوت ویو شناسایی شده.

شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای - تحلیل الیوت ویو در بازار سهام و بورس تهران تحلیل نقطه چرخش Turing Point-تحلیل اندیکاتور مکدی-اموزش اندیکاتور مکدی کلاسیک

 

چگونه از سیگنال های الیوت ویو استفاده کنیم؟

سیگنال خط مکدی MACD Line

در این سیگنال که بسیار سریع موج پنجم را شناسایی می کند، از ام ای سی دی MACD به عنوان تایید استفاده می شود. موارد آن شامل :

 • نوع بازار : روند
 • نماد معاملاتی : همه نمادها.
 • ابزارها : آشنایی کامل با مفاهیم تئوری امواج الیوت.
 • تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

 • خرید : کوتاه تر شدن میله از خط سیگنال مکدی در فاز منفی + واگرایی.
 • فروش : کوتاه تر شدن میله از خط سیگنال مکدی در فاز مثبت + واگرایی.

حد سود :

 • خرید : فاصله منطقه ایجاد شده سیگنال تا پایین دره و 2 برابر.
 • فروش: فاصله منطقه ایجاد شده سیگنال تا بالای قله و 2 برابر.

حد ضرر :

 • خرید : فاصله منطقه ایجاد شده سیگنال تا پایین دره.
 • فروش : فاصله منطقه ایجاد شده سیگنال تا بالای قله.

تاییدات :

 • تشکیل منطقه اشباع – همراهی واگرایی منفی – تشکیل کندل مناسب.

برای درک بهتر سیگنال مورد نظر یک نمونه از خرید و یک نمونه از فروش آن را بررسی می کنیم.

همان طور که در شکل مشخص است، بعد از یک روند صعودی و تشکیل امواج مختلف در انتهای مسیر با کوتاه تر شدن میله ها از خط سیگنال و به وجود آمدن واگرایی، شاهد ایجاد سیگنال مورد نظر هستیم.

چنانچه در تعداد محدودی کندل بعد، قیمت به نقطه ورود برسد سیگنال معتبر بوده و انتظار حرکت به سمت حدود سود اول و دوم را خواهیم داشت.

در این شکل شاهد یک روند نزولی بودیم و بعد از اینکه قیمت در دره دوم به حدود قیمت 684 رسیده و با حرکت قیمت به سمت بالا و کوتاه شدن میله از خط سیگنال در MACD سیگنال مورد نظر ایجاد شده. این سیگنال به همراه واگرایی بوده که به عنوان تایید کننده می باشد.

شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای - جزوه آموزش اموج الیوت ویو فارکس سیگنال خط مکدی MACD Line-اندیکاتور اندیکاتور مکدی اپارات-اموزش اندیکاتور مکدی

 

سیگنال با تایید RSI

در این سیگنال موج پنجم الیوت ویو با استفاده از اشباع در خرید و اشباع در فروش به همراه همگرایی و واگرایی شناسایی می شود.

 • نوع بازار : روند
 • نماد معاملاتی : همه نمادها.
 • ابزارها : آشنایی کامل با مفاهیم تئوری امواج الیوت.
 • تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

 • خرید : اشباع در فروش و قطع 30 به بالا در RSI + واگرایی
 • فروش : اشباع از خرید در RSI و قطع خط 70 به پایین + واگرایی.

حد سود :

 • خرید : به اندازه کندل صعودی که RSI سیگنال داده و 2 برابر آن.
 • فروش: به اندازه کندل صعودی که RSI سیگنال داده و 2 برابر آن.

حد ضرر :

 • خرید : زیر کندل که سیگنال بروی آن سیگنال صادر شده.
 • فروش : بالای کندل که سیگنال بروی آن سیگنال صادر شده.

تاییدات :

 • کندل استیک بازگشتی معتبر – واگرایی مخفی

نمونه های صعودی و نزولی سیگنال تایید با RSI را بررسی می کنیم.

در یک روند صعودی در نمودار طلا 15 دقیقه ای، شاهد تشکیل امواج مختلف الیوت ویو هستیم. در آخر بازار زمانی که RSI از بالای 70 به سمت پایین خط را رد می کند سیگنال مورد نظر صادر شده. این ایجاد سیگنال با خروج RSI از منطقه اشباع خرید و دادن سیگنال با قطع کردن خط 70 به پایین به همراه واگرایی و کندل معتبر Engulfing بوده.

انتظار داریم تا با رسیدن قیمت به نقطه ورود مسر نزولی را تا حد سود اولو و دوم طی کند. انتخاب اینکه قیمت تا کدام منطقه سود حرکت می کند، بسته به شرایط بازار و صلاح دید مشتری است.

در شکل بعدی و در یک روند نزولی، موج پنجم الیوت ویو در منطقه اشباع از فروش قرار گرفته و بعد از قطع کردن 30 از پایین به بالا سیگنال مورد نظر صادر شده که همراه با کندل چکش معکوس Inverted Hammer و واگرایی می باشد. انتظار داریم تا بازار به اندازه کندل مورد نظر و در نهایت تا 2 برابر آن پیش رود. حد ضرر نیز در زیر آخرین دره می باشد.

شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای - نرم افزار تشخیص و ترسیم الیوت ویو فارکس سیگنال با تایید RSI-اندیکاتور مارک فیشر-اندیکاتور میانگین حجم

 

سیگنال با تایید Stochastic

همانند سیگنال قبلی در تشخیص موج پنجم الیوت ویو از اسیلاتور استوکاستیک Stochastic استفاده شده. این اسیلاتور مانند RSI در تشخیص اشباع از خرید و فروش کاربرد دارد.

 • نوع بازار : روند Trend
 • نماد معاملاتی : همه نمادها.
 • ابزارها : آشنایی کامل با مفاهیم تئوری امواج الیوت.
 • تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

 • خرید : اشباع در فروش و قطع 20 به بالا در Stochastic + واگرایی
 • فروش : اشباع از خرید در Stochastic و قطع خط 80 به پایین + واگرایی.

حد سود :

 • خرید : به اندازه کندل صعودی که Stochastic  سیگنال داده و 2 برابر آن.
 • فروش: به اندازه کندل نزولی که Stochastic  سیگنال داده و 2 برابر آن.

حد ضرر :

 • خرید : زیر کندل که سیگنال بروی آن سیگنال صادر شده.
 • فروش : بالای کندل که سیگنال بروی آن سیگنال صادر شده.

تاییدات :

در یک روند نزولی قیمت بعد از تشکیل موج پنجم در منطقه اشباع از فروش بوده و با قطع کردن خط 20 در اسیلاتور استوکاستیک به بالا سیگنال مورد نظر صادر شده. این سیگنال با تایید 3 واگرایی پشت سر هم و کندل استیک پوششی یا Engulfing همراه بوده.

تمامی اطلاعات سیگنال در جدول و متن اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای موجود است  تا این امکان فراهم شود که فرد بتوانند بهترین و مناسب ترین سیگنال ها شناسایی شود.

در این شکل قیمت در نمودار AUDUSD روند صعودی را شروع کرده و بعد طی کردن امواج مختلف به قله قیمتی آخر رسیده. موج پنجم در منطقه اشباع اسیلاتور Stochastic قرار گرفته و با قطع کردن خط 80 به پایین سیگنال مورد نظر صادر شده که همراه شده با 3 واگرایی پشت سر هم و کندل معتبر پوششی Engulfing.

تمامی اطلاعات سیگنال مورد نظر موجود است که به راحتی برای استفاده از سفارشات در حا انتظار از آن استفاده کرد.

شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای - تحلیل تکنیکال و سیگنال معاملاتی و استراتژی الیوت ویو سیگنال با تایید RSI-اندیکاتور میانگین نمایی-آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

 

سیگنال با تایید Candle Stick

در این سیگنال، موج پنجم الیوت ویو از طریق تشکیل کندل استیک معتبر شناسایی می شود.

 • نوع بازار : روند Trend
 • نماد معاملاتی : همه نمادها.
 • ابزارها : آشنایی کامل با مفاهیم تئوری امواج الیوت.
 • تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

 • خرید : کندل استیک معتبر بازگشتی
 • فروش : کندل استیک معتبر بازگشتی

حد سود :

 • خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.
 • فروش: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.

حد ضرر :

 • خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر.
 • فروش : بالای کندل استیک ژاپنی معتبر.

تاییدات :

همان طور که در شکل تشکیل شده در نرم افزارم مشخص است، بعد از یک ریزش سنگین و تشکیل امواج مختلف در نهایت موج پنجم با یک کندل بازگشتی پوششی مشخص شده. شناسایی موج پنجم در این روش بسیار سریع می باشد.

سایر اطلاعات معاملاتی در برچسب آن و متن سیگنال در داخل دستیار فارکس حرفه ای مشخص است.

در عکس روند صعودی نیز، یک روند صعودی در نمودار طلا در تایم فریم 30 دقیق شروع شده و قیمت در نهایت در حدود 1258 قرار گرفته. با ایجاد کندل استیک معتبر Engulfing موج پنجم شناسایی شده و شرایط برای سفارش فروش مهیا گردیده است.

در صورت ادامه روند نزولی و رسیدن قیمت به نقطه ورود، این امکان فراهم می شود تا وارد پوزیشن شویم و تا حدود سود اعلام شده پیش رویم. حد ضرر نیز در بالای قله موج پنجم است.

انواع سیگنالها و تحلیل های معاملاتی توسط اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای شناسایی شده و در طول شبانه روز در اختیار افراد قرار می گیرد. با توجه به بررسی شرایط بازار می توان موارد منتخب را شناسایی و روی آنها معامله کرد.

با دانلود و نصب اپلیکیشن امکان استفاده از سیگنالهای الیوت ویو و سایر سیگنال ها مهیا می شود.

شناسایی الیوت ویو در اپلیکیشن فارکس حرفه ای - آموزش PDF الیوت ویو سیگنال با تایید Candle Stick-اندیکاتور مومنتوم-اندیکاتور مومنتوم بورس

دستیار فارکس حرفه ای
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x