سیگنال‌ معاملاتی چنگال اندروز

  • فوریه 7, 2015

سیگنال‌ معاملاتی چنگال اندروز

در جلسه چهل و هشتم در مورد چنگال اندرو که در جلسه پیش توضیحات مقدماتیش رو دادیم در مورد انواع سیگنال‌ معاملاتی چنگال اندروز اون صحبت کنیم.

سیگنال‌ معاملاتی چنگال اندروز Trading Signal

نوع اول

اولین نوع سیگنال سیگنال نوع اول حالتی هستش که ما یه چنگال رو رسم میکنیم و قیمت بعد از نقطه سه به سمت خط میانه میره با اون برخورد میکنه به خط پایین میرسه و بعد از اینکه اون رو میشکنه ما از این نقطه سل میکنیم و هدفمون رسیدن به نقطه سه هست پس شرطش اینه که بعد از نقطه سه برخورد کنه با خط میانه و به خط پایینی برسه و هدف نقطه سه خواهد بود که در این جا این مثال بیانگر این هستش که به چه صورت اتفاق افتاده نقطه یک دو سه حرکت کرده از سمت دو به سه برخورد کرده مدتی تو کانال بوده و اون رو با این کندل صعودی شکست داده و شکونده.

سیگنال‌ معاملاتی چنگال اندرو-مدرسه فارکس-آموزش بورس-سیگنال‌ معاملاتی چنگال اندروز Trading Signal-بروکر ریالی-بروکر زبان فارسی

از اینجا ما انتظار داشتیم حرکت کنه تا نقطه سه یعنی تا اینجا بالا بیاد و این مورد رو تکمیل کنه پس این اولین سیگنالش هست که در حالت صعودی رسم کردیم حتما بعد از نقطه سه باید با خط برخورد داشته باشه و بعد از اون بیاد بیرون شکست اتفاق بیوفته اون موقع هدف قیمتی نقطه سه خواهد بود و همین حالت هم در حالت نزولی که بعد از نقطه سه همونی بود که در شکل توضیح دادیم میاد اینجا میشکونه و هدف قیمتی نقطه سه خواهد بود.

سیگنال‌ معاملاتی چنگال اندروز-آموزش بورس-مدرسه فارکس- سیگنال معاملاتی چنگال اندرو-بروکر سهام-بروکر سوئیسی

نوع دوم

در حالت بعدی به این صورت هستش که بعد از اینکه به نقطه سه میرسه به سمت خط میانه حرکت میکنه با اون برخوردی رو میکنه دوباره میاد در حد خط پایینی ولی اون رو نمیتونه بشکونه و به سمت بالا میخواد حرکت کنه هدف قیمت بعد از اینکه به سمت بالا حرکت کرد هدف قیمتی ما دوباره سمت خط میانه خواهد بود و در حالت نزولی بعد از نقطه سه به سمت خط میانه حرکت میکنه با اون برخورد میکنه بالا میاد و این نمیتونه خط رو به بالا بشکونه و دوباره به سمت پایین ریزش رو انجام میده که دوباره نمونه اون رو در طلا میبینیم که بعد از نقطه سه به سمت خط میانه حرکت کرده دوباره به سمت پایین حرکت کرده ولی نتونسته نقطه مورد نظر رو بشکونه و از اینجا دوباره به خط میانه که حدود 250 پیپ بوده حرکت کرده و به هدف مورد نظرش برخورد داشته.

سیگنال‌ معاملاتی چنگال اندرو-مدرسه فارکس-طریقه رسم چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال-بروکر طلا-بروکر فارسی

نوع سوم

سیگنال نوع سوم سیگنالی هستش که بعد از اینکه به نقطه سه میرسه به سمت پایین حرکت میکنه و قبل از اینکه با خط سه برخورد کنه به سمت بالا حرکت میکنه و بعد از اینکه به خط بالایی رسید و اون رو شکوند و به خط ماشه رسید اون رو هم شکوند هدف قیمتی نقطه یک خواهد بود و در روند صعودی بعد از نقطه سه به خط میانی نمیرسه به خط پایینی میاد اون رو میشکونه و به خط ماشه میرسه وقتی اون رو شکوند هدف قیمتی نقطه یک خواهد بود که در نمودار USDJPY نمونه اون رو میبینیم حرکت کرده از نقطه سه به سمت پایین اومده به خط میانه نرسیده به سمت بالا حرکت کرده و بعد به خط ماشه رسیده و از اونجا به منطقه خط یک وارد شده و پوزیشن رو تکمیل کرده برای اینکه بتونیم به تسلط برسیم توی سه سیگنال مورد نظر نیازه تا اینکه موارد زیادی رو رسم کنیم تا بتونیم به اونها مسلط شویم این جلسه در اینجا به پایان میرسه و ادامه موارد مربوط به چنگال اندرو رو در جلسه بعد خدمتتون توضیح خواهیم داد.

نظر خود را درج کنید

دستیار فارکس حرفه ای
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x