کندل سه پله درونی نزولی و صعودی

  • فوریه 3, 2015

کندل سه پله درونی Three Inside Bar

در جلسه شصت و ششم در موردکندل سه پله درونی نزولی و صعودی صحبت میکنیم.

کندل سه پله درونی نزولی Bearish Three Inside Bar

کندل سه پله درونی نزولی Bearish Three Inside Bar هست که یک روند صعودی داشتیم یه کندل تشکیل میشه بعد از اون یه کندل تشکیل میشه که در کل این کندل قبلی قرار میگیره یعنی های اون از های قبلی لوئه اون از لوئه قبلی بالاتر نیست داخل اونه و Close Open هم در داخل کندل بعدیه کندل سوم بصورت نزولی تشکیل میشه Close پایین تر از Close قبلی لوش هم پایین تر از لوئه قبلی هست بعد از اون انتظار نزول رو داریم در حالت اول به اندازه کندل نزولی دوم و بعدش نهایت انتظارمون هم به اندازه لوئه کندل تا بالاترین نقطه ای که تشکیل شده یعنی از لو تا بالای کندل قبلی هستش بستگی به جایی که این کندل تشکیل شده میتونیم اقدام به فروش بکنیم.

کندل سه پله درونی-آموزش بورس-مدرسه فارکس حرفه ای-ثبت نام تجارت المپیک-ثبت نام در الیمپ ترید

حد ضرر و حد سود

حد ضرر زمانی که این کندل رو در نظر می گیریم بالای همین کندل و زمانی که به اندازه کل مسیر انتظار داریم حرکت کنه در بالای های کندل صعودی قرار میدیم. حد سود به اندازه دو کندل قبلی یا فضای بین های تا کل لوئه قبلی هست انتظار ما اندازه این مسیر هست میتونیم حالا به اندازه این کندل یا کل این مسیر قبلی رو انتظار حرکت داشته باشیم.

کندل سه پله درونی صعودی Bullish Three Inside Bar

در حالت صعودی این مدل کندل سه پله درونی صعودی Bullish Three Inside Bar حرکت نزولی یه کندل نزولی بزرگ و بعد یه کندل که در داخل دل کندل قبلی هست یعنی هایش از های قبلی لوش از لوئه قبلی پایین تر نیست و کندل سوم هم به صورت صعودی بسته میشه های بالاتر از های قبلی Close هم بالاتر از Open قبلی خواهد بود.

کندل سه پله درونی-آموزش فارکس-مدرسه بورس-three inside bar-ثبت نام در تجارت المپیک-ثبت نام در سایت الیمپ ترید

سری به شکل میزنیم در اینجا چند نمونه این کندل رو میبینیم یک مسیر نزولی کندل دوم در دل کندل اول کندل بعدی Close بالاتر از Open نزولی های بالاتر از های قبلی و بعد به اندازه کندل مورد نظر یا به اندازه کل قبلش مسیر حرکت کرده دوباره یه مسیر صعودی داشتیم ریزش کندلی که در دل کندل قبلی هست.کندل سه پله درونی-آموزش بورس-مدرسه فارکس حرفه ای-جرم فارکس-چگونه با الیمپ ترید کار کنیم

یعنی اگر این دو کندل رو با هم مقایسه کنیم لو بالاتر از لوئه قبلیه های هم پایین تر از های قبلی کندل بعدی Close بالاتر Open نزولی های بالاتر از های قبلی و بعد انتظار داشتیم حد اقل 199 پیپ و حد اکثر تا 320 پیپ حرکت کنه که حرکت رو انجام داده و در بالا دوباره یک Inside Bar دیگه هست که این کندل در دل کندل قبلی هست و کندل بعدی به صورت نزولی هست Close زیر Open قبلی لو هم زیر لوئه قبلی و بعد از اون بازار ریزشش رو انجام داده نمونه این کندل ها بسیار زیاده و میتونه فوق العاده سودده باشه بعنوان مثال در اینجا نمونه این کندل رو میبینیم که در دل کندل قبلی یک ریزش و بعد از اون ادامه مسیر نزولی دوباره ریزش حرکت و یه کندل دیگه که کندل Shooting Star در دل کندل قبلی بوده اینجا یک ریزش و دوباره ادامه مسیر نزولی رو اینجا داشتیم پس نمونه این کندل ها رو ز یاد میبینیم در بازار که تشکیل میشه و میتونیم از اونها استفاده کنیم برای اینکه چشممون عادت کنه نیاز داریم تا خیلی تکرار و تمرین کنیم تا خوب بتونیم اونا رو بکشیم.

نظر خود را درج کنید

دستیار فارکس حرفه ای
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x